Formulari d'accés a la secció de Bàsquet Safa-Claror
Benvolguts,

    A continuación us expliquem la funció de la sol·licitud de bàsquet:

  • El fet d’emplenar la fitxa no assegura la plaça a l’Esportiu Claror.

  • La sol·licitud serveix, en cas que hi hagi places lliures de l’edat del vostre fill/a, per accedir a unes proves per formar part de l’equip de l’edat corresponent.

  • Cal que faciliteu el telèfon i el correu electrònic. Amb el volum de sol·licituds que ens arriben, el correu electrònic ens permetrà informar-vos tant si hi ha plaça com si no n’hi ha amb la màxima celeritat possible (com a molt tard el 23 de juny).

Gràcies per la vostra confiança.

Glòria Font.
Coordinadora d’escoles esportives.

Dades Personals
Nom
Cognoms
Alçada
Sexe
Home
Dona
Data de
Naixament
dia mes any
Adreça
carrer

núm.
pis
C.P.

Contacte
Telèfon
Correu Electrònic
Dades Esportives
Has jugat a bàsquet?
No
Quants anys has jugat?

On?

En quina posició jugues?

Quin nivell consideres que tens?
Escolar (nivell inferior)
Federació Catalana (nivell mig)
Preferent (nivell superior)
Observacions
Llei de protecció de dades de caràcter personal
Fundació Privada Claror, amb CIF G59080259, posa en coneixement que les seves dades, recollides com a conseqüència de la present relació, seran incloses en un fitxer automatitzat pel seu tractament. La finalitat del tractament és la de gestionar una bossa de possibles jugadors de l'equip de bàsquet SAFA-CLAROR. Fundació Privada Claror tractarà, o farà tractar, aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu de les mateixes, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les senyalades per la normativa vigent. El contribuent té dret a efectuar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, d'acord amb la LOPD 15/1999, a les oficines de Fundació Privada Claror situades al carrer Sardenya, núm. 337, entresol 2a, de Barcelona.
Fes la teva sol·licitud