Inscripció Individual

La Milla
Dades personals
Data Naixament
Categoria
Génere
Masculí Femení
Abonat de
Manifesto conèixer i acceptar les normes de la Milla.
No

La inscripció a La Milla implica l'acceptació per part dels participants (o dels seus pares o tutors en el cas dels menors de catorze anys) de que les imatges captades, ja sigui en format foto, vídeo o TV, puguin ser utilitzades per la Fundació Claror. A tal efecte podran ser publicades a la pàgina web de la Fundació Claror o en un altre mitjà de difusió que editi la Fundació Claror, per a finalitats tant informatives com publicitàries de l'esdeveniment. I sense que la esmentada Fundació Claror sigui responsable del tractament d'imatges que pugui realitzar la premsa, televisió o qualsevol altre mitjà de comunicació. La inscripció també comporta l'acceptació que la Fundació Claror, organitzadora d'aquesta activitat, pugui utiltzar les dades personals per fer arribar a l'inscrit comunicacions informatives i/o comercials relacionades.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a lopd@claror.cat

Per qualsevol dubte o problema sobre les inscripcions, envia un e-mail a lamilla@claror.cat